Ημερήσιο Παιδαγωγικό Πρόγραμμα

Το αναπτυξιακά κατάλληλο πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη όλους τους τομείς ανάπτυξης των παιδιών :φυσικό, συναισθηματικό, κοινωνικό, γλωσσικό, αισθητικό και νοητικό.
Στον Παιδικό μας Σταθμό το ημερήσιο παιδαγωγικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων αναζητά και προσαρμόζεται στους τρόπους μου μαθαίνουν καλύτερα τα παιδιά, μέσα δηλαδή από τη συναναστροφή τους με τα άλλα παιδιά, τις φυσικές εμπειρίες, το παιχνίδι. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την Bates (1981) πρέπει να εξισορροπεί ανάμεσα σε α) ήσυχες και ενεργητικές δραστηριότητες β) δραστηριότητες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου γ) δραστηριότητες που στοχεύουν στη νοητική, στην κοινωνική, στην συναισθηματική, στην κινητική και στην αισθητική ανάπτυξη δ) δραστηριότητες που απευθύνονται σε μεμονωμένα παιδιά, σε μικρές ομάδες και σε όλη την ομάδα ε) δραστηριότητες που προγραμματίζουν οι παιδαγωγοί και δραστηριότητες που ξεκινούν από τα παιδιά και στ) ελεύθερο και κατευθυνόμενο παιχνίδι.

Για παιδιά ηλικίας 2,5 ετών

7.00-8.30 Υποδοχή των παιδιών με επιλογή παιδαγωγικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών τους.

8.30-9.00 Πρωινό

9.00-12.30 Δραστηριότητες ( Παραμύθι , σχέδια δράσης,project, θεματικές ενότητες, ομαδικά παιχνίδια, τραγούδια, χειροτεχνίες, κατασκευές, μουσικοκινητικές δραστηριότητες, παιχνίδι ελεύθερο στις γωνιές, παράσταση κουκλοθεάτρου, δράσεις νοητικής ανάπτυξης, τοποχρονικές έννοιες, παιχνίδι στον κήπο ελεύθερο και οργανωμένο )

12.30-13.00 Μεσημεριανό γεύμα

13.00-14.30 Δραστηριότητες (παζλ, ενσφηνώματα, πλαστελίνη, ζυμάρι )

14.30- 15.30 Ξεκούραση με ύπνο και χαλάρωση

16.00 Απογευματινό

17.00 Αποχώρηση των παιδιών

Για παιδιά ηλικίας 3 ετών

7.00-8.30 Υποδοχή των παιδιών με επιλογή παιδαγωγικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών τους.

8.30-9.00 Πρωινό

9.00-12.30 Δραστηριότητες ( Παραμύθι ,δραματοποίηση, σχέδια δράσης, project, θεματικές ενότητες, ομαδικά παιχνίδια, τραγούδια, χειροτεχνίες, κατασκευές, μουσικοκινητικές δραστηριότητες, δράσεις για την ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας, παιχνίδι ελεύθερο στις γωνιές, παράσταση κουκλοθεάτρου, δράσεις νοητικής ανάπτυξης, τοποχρονικές έννοιες, προμαθηματικές και προγραφικές έννοιες μέσω του παιχνιδιού, παιχνίδι στον κήπο ελεύθερο και οργανωμένο )

12.30-13.00 Μεσημεριανό γεύμα

13.00-14.30 Δραστηριότητες

14.30- 15.30 Ξεκούραση με ύπνο και χαλάρωση

16.00 Απογευματινό

17.00 Αποχώρηση των παιδιών

Για παιδιά ηλικίας 4 ετών

7.00-8.30 Υποδοχή των παιδιών με επιλογή παιδαγωγικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών τους.

8.30-9.00 Πρωινό

9.00-12.30 Δραστηριότητες ( Παραμύθι , δραματοποίηση, σχέδια δράσης, project, θεματικές ενότητες, ομαδικά παιχνίδια, δράσεις για την ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας , χειροτεχνίες, κατασκευές, μουσικοκινητικές δραστηριότητες, προμαθηματικές έννοιες, προγραφικές ασκήσεις, παιχνίδι ελεύθερο στις γωνιές, παράσταση κουκλοθεάτρου, δράσεις νοητικής ανάπτυξης, παιχνίδι στον κήπο ελεύθερο και οργανωμένο )

12.30-13.00 Μεσημεριανό γεύμα

13.00-14.30 Δραστηριότητες (λεπτών χειρισμών με παιδαγωγικό υλικό, ανάγνωση ιστορίας στη γωνιά βιβλιοθήκης)

14.30- 15.30 Ξεκούραση με ύπνο και χαλάρωση

16.00 Απογευματινό

17.00 Αποχώρηση των παιδιών